Vývoj jadrovej a čistej inflácie
Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Z tovarového hľadiska výraznejšie vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel o 1 542,6 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 468,6 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 332,9 mil. eur a plochých valcovaných výrobkov z ostatnej legovanej ocele o 137,3 mil. eur.

Najviac klesol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 409,4 mil. eur, karosérií motorových vozidiel o 373,5 mil. eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 201,2 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, plátovaných o 169,2 mil. eur a otáčkomerov, počítačov výrobkov, taxametrov, meračov ubehnutej dráhy, krokomerov o 110,3 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov sa zvýšil vývoz do Nemecka o 0,9 %, Francúzska o 14,1 %, Spojeného kráľovstva o 12,7 %, Maďarska o 3,4 %, Talianska o 10,8 %, Španielska o 11 %, Holandska o 20,9 %, Spojených štátov amerických o 16,3 % a Rumunska o 5,9 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 1,5 %, Poľska o 5,1 %, Rakúska o 2,1 % a Ruskej federácie o 4,7 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 3,5 % (tvoril 85,2 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 4,1 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,8 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 66 386,3 mil. eur, pri medziročnom náraste o 3,1 %.

Z tovarového hľadiska najviac vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 432,9 mil. eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel o 402,5 mil. eur, sedadiel, tiež premeniteľných na lôžka o 266,8 mil. eur, zariadení a strojov elektrických, laserových alebo ultrazvukových o 209,4 mil. eur a piestových vznetových motorov o 204,1 mil. eur.

Najviac klesol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 541,7 mil. eur, častí a súčastí vysielacích prístrojov na rozhlasové alebo televízne vysielanie o 214,8 mil. eur, železničných alebo električkových vozňov osobných a nákladných o 173,8 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 94,9 mil. eur a výrobkov s tekutými kryštálmi o 93,6 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom sa zvýšil dovoz z Nemecka o 11,5 %, Poľska o 6,9 %, Talianska o 1,5 %, Rakúska o 14,7 % a Spojeného kráľovstva o 19,2 %. Znížil sa dovoz z Českej republiky o 0,5 %, Kórejskej republiky o 7,4 %, Maďarska o 2 %, Ruskej federácie o 23,2 % a Francúzska o 2,8 %. Dovoz z Číny sa medziročne nezmenil.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2015 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 5,7 % (tvoril 67,1 % z celkového dovozu) a z krajín OECD sa zvýšil o 5,2 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 67,2 %).

Saldo zahraničného obchodu za rok 2016 bolo aktívne v objeme 3 645,9 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4 034,8 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (2 904,7 mil. eur), Francúzskom (2 254 mil. eur), Rakúskom (2 004,4 mil. eur), Poľskom (1 794,3 mil. eur), Talianskom (1 170,9 mil. eur), Španielskom (1 123,7 mil. eur), Českou republikou (1 118,4 mil. eur), Holandskom (1 019,7 mil. eur) a Spojenými štátmi americkými (1 002,2 mil. eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Čínou (4 475,6 mil. eur), Kórejskou republikou (3 812,9 mil. eur), Ruskou federáciou (1 287,5 mil. eur), Taiwanom (510,5 mil. eur), Japonskom (509,3 mil. eur), Malajziou (368,4 mil. eur), Indiou (214,3 mil. eur) a Írskom (92,9 mil. eur).

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.