Počet nakazených morom na Madagaskare pribúda. Epidémia môže trvať až do budúceho roka.
Počet nakazených morom na Madagaskare pribúda. Epidémia môže trvať až do budúceho roka.

V Európe táto choroba zabila milióny ľudí a spôsobila v tom čase obrovské škody. V Európe sa mor už nevyskytuje no na Madagaskare stále áno. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila informácie k morovej epidémii na tomto africkom ostrove.

Geografické rozloženie potvrdených a pravdepodobných prípadov pľúcnej formy moru na Madagaskare od 1. augusta do 22. novembra 2017.
Geografické rozloženie potvrdených a pravdepodobných prípadov pľúcnej formy moru na Madagaskare od 1. augusta do 22. novembra 2017.

Mor je infekčná choroba vyvolávaná baktériou Yersinia pestis. Známa presnejšie ako bubonický mor (žľazový mor, čierny mor) resp. v špeciálnej forme ako pľúcny mor (morová pneumónia).

Geografické rozloženie potvrdených a pravdepodobných prípadov bubonickej formy moru na Madagaskare od 1. augusta do 22. novembra 2017.
Geografické rozloženie potvrdených a pravdepodobných prípadov bubonickej formy moru na Madagaskare od 1. augusta do 22. novembra 2017.

V Európe sa objavila v 14. storočí a zahubila asi polovicu populácie (približne 25 až 34 miliónov ľudí). V približne rovnakom čase sa nákaza objavila aj vo veľkej časti Ázie a Blízkeho východu. Celkovo táto pandémia zahubila asi 75 miliónov ľudí. Rovnaké ochorenie sa v rôznom rozsahu a stupni úmrtnosti do Európy vracalo opakovane až do 18. storočia.

K najvýznamnejším epizódam patrila epidémia v Taliansku (1629-1631), Londýne (1665–1666), Viedni (1679), Marseille (1720-1722) a v roku 1771 v Moskve. Mor bol v Európe naposledy zaznamenaný na začiatku 19. storočia, no dodnes sa objavujú menšie ložiská infekcie inde vo svete (Severná a centrálna Afrika, Madagaskar, Ázia, severná i južná Amerika).

2348 prípadov

Od 1. augusta do 22. novembra 2017 hlásilo Ministerstvo zdravotníctva Madagaskaru WHO celkovo 2348 potvrdených, pravdepodobných a podozrivých prípadov morovej epidémie. Zo všetkých prípadov chorobe podľahlo 202 ľudí. Čo predstavuje úmrtnosť 8,6 percenta.

Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila aj 81 prípadov zdravotníckeho personálu, ktoré boli nakazené niektorou formou moru.

Mor je v niektorých oblastiach Madagaskaru endemický a môžu sa objaviť ďalšie prípady morovej epidémie, a to minimálne do konca predpokladaného konca  morovej epidémie v apríli 2018. Preto je dôležité, aby kontrolné opatrenia pokračovali až do konca morovej epidémie.

Na mor by si mali dať pozor aj turisti, ktorí by sa vypravili na Madagaskar. Aj podľa údajov WHO sa mor šíri hlavne centrálnej časti Madagaskaru. Mor sa šíri hlavne v oblastiach s problematickými hygienickými podmienkami. Šíri sa aj pomocou nakazených hlodavcov. Pri cestovaní sa odporúča postihnutým oblastiam vyhnúť a dodržiavať hygienické zásady.

Pridaj komentár