Ceny energií sa menia aj v budúcom roku.
Ceny energií sa menia aj v budúcom roku.

Pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu určil, že pre slovenské domácnosti sa v roku 2018 zvýši koncová cena elektriny priemerne o 2,71 %.  Pri plyne to bude pre domácnosti celoslovenský nárast ceny priemerne o 0,38%, cena za dodávku tepla domácnostiam sa zvýši priemerne o 1%, vodné a stočné sa zvýši priemerne o 0,51 %.

Tarifa za prevádzkovanie systému pre rok 2018 klesne z hodnoty 26,2030 na 26,2011 €/MWh. Fixný sieťový poplatok Východoslovenskej distribučnej a.s. (VSD) sa na budúci rok upraví pre tarifu DD1 z 0,10 €/MWh na 0,40 €/MWh mesačne.

Plyn aj elektrina

Úradu sa vzhľadom k nárastu cien komodít na burzách (elektrina + 17,96%, plyn + 4,72%)  podarilo zabezpečiť pre slovenské domácnosti a podnikateľov v roku 2018 optimálne ceny energií.

Napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1, čo sú malé byty s typickou spotrebou do 1000 kWh, sa v roku 2018 zvýšia priemerné náklady v rámci celého Slovenska o 0,13 €/mesiac.

V sadzbe DD2 čo sú štandardné domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2300 kWh,  bude priemerná  zmena  v rámci celého Slovenska + 0,51 €/mesiac.

Maximálna, nie minimálna cena

Pri plyne napríklad v tarife D2, čo je charakter odberu plynu na varenie a ohrev vody pri priemernej ročnej spotrebe 14 000 kWh, si domácnosť priplatí 0,80 €/mesiac.

Ak by spotreba tepla v roku 2018 zostala na úrovni roka 2017, náklady na teplo budú pre slovenské domácnosti vyššie priemerne o 0,30 €/mesiac.

ÚRSO zdôrazňuje, že v cenovom rozhodnutí nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla, či vody pevnú cenu, ale maximálnu cenu, tá sa nemôže prekročiť – nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však môžu okamžite ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií.

 

Pridaj komentár