Deti do 16 rokov sa na Facebook a ďalšie sociálne siete bez súhlasu rodičom nezaregistrujú.
Deti do 16 rokov sa na Facebook a ďalšie sociálne siete bez súhlasu rodičom nezaregistrujú.

Nový zákon o ochrane osobných údajov nadväzuje na nariadenie EÚ. Sprísňuje niektoré pravidlá a Slovensko v ňom využilo aj zvýšenú ochranu detí do 16 rokov. Zmeny sa však dotknú aj všetkých firiem, ktoré spracúvajú osobné údaje.

Iba so súhlasom rodičov

Obmedzenie sa bude týkať mladých vo veku do 16 rokov u ktorých budú musieť súhlasiť so spracovaním osobných údajov rodičia. Týkať sa to bude aj všetkých informačných služieb a sociálnych sietí ako Facebook, Twitter či napríklad Instagram.

Ich prevádzkovatelia budú mať povinnosť vynaložiť primerané úsilie na získanie súhlasu zákonného zástupcu. Vo väčšine prípadov tak bude musieť Facebook získať súhlas rodičov aby mohol spracúvať osobné údaje detí.

Zákon však neprikazuje firmám získavať informáciu o súhlase písomnou formou. Pre potreby zákona bude stačiť ak dieťa do 16 rokov jednoducho odklikne, že rodič s registráciou súhlas. Ako sa však novému nariadeniu prispôsobia napríklad prevádzkovatelia sociálnych sietí ukáže až reálna aplikácia zákona.

Aj iné firmy

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov nejakým spôsobom dotýka všetkých spoločností, ktoré spracúvajú osobné údaje.

Firma budú musieť získať súhlas so spracovaním osobných údajov opätovne. Navyše budú musieť jasne povedať čo s údajmi budú robiť. Zákazník bude mať právo získať prístup aj k údajom, ktoré firma o ňom má vo svojich systémoch.

Pre mnohé, najmä menšie firmy, bude zmena legislatívny znamenať značné náklady. Tie môžu v konečnom dôsledku nakoniec firmy preniesť na zákazníkov vyššími cenami alebo dodatočnými poplatkami.

Ak firmy nezískajú nové súhlasy na spracovanie osobných údajov budú musieť údaje takýchto ľudí zo systémov vymazať. Ak by tak nespravili hrozia im vysoké pokuty.

Pridaj komentár