Digitálne platformy by mali platiť dane na Slovensku

Ministerstvo financií upriamilo od nového roka svoju pozornosť na poskytovateľov služieb prostredníctvom digitálnych platforiem.

0
207
Bratislava / Slovensko / Aj digitálne služby by mali odvádzať dane na Slovensku. Už sa tak ľahko nevyhnú plateniu daní.
Bratislava / Slovensko / Aj digitálne služby by mali odvádzať dane na Slovensku. Už sa tak ľahko nevyhnú plateniu daní.

Bratislava / Slovensko / Od začiatku januára tak čakajú spoločnosti ako sú UBER, Air B&B, booking.com či ďalšie, nové povinnosti pri poskytovaní ich služieb na Slovensku. Po novom budú musieť všetky príjmy plynúce z poskytovania služieb na území našej krajiny zdaňovať na Slovensku.

„Chceme zabrániť odlivu ziskov mimo Slovenska. Slovensko je jednou z prvých krajín, ktorá pristúpila k riešeniu zdaňovania tejto modernej formy podnikania“, povedal minister financií Peter Kažimír.

Novela zákona o dani z príjmov zavádza povinnosť poskytovateľom služieb cez digitálne platformy registráciu stálej prevádzkarne na území Slovenska, v prípade, že tu poskytujú opakovane svoje služby formou sprostredkovania dopravy a ubytovania. Následne sa príjmy takejto prevádzkarne budú zdaňovať daňou z príjmu.

19 alebo 35

V prípade, že poskytovateľ služieb, ktorým je zahraničná spoločnosť, takúto stálu prevádzkareň nezaregistruje, uplatní sa režim tzv. zrážkovej dane. To znamená, že z poplatku, ktorý podnikateľ odvedie zahraničnej spoločnosti za používanie jej platformy mu bude zrazená 19%, alebo 35% zrážková daň v závislosti na sídle skutočného príjemcu platby.

V prípade prepravných služieb bude mať teda povinnosť zraziť a odviesť daň konkrétny vodič a pri ubytovacích službách konkrétne ubytovacie zariadenie, ktoré využívajú služby zahraničných portálov, ktoré si na Slovensku nezaregistrujú stálu prevádzkareň.

Tieto opatrenia majú tiež za cieľ zaistiť spravodlivé podnikateľské prostredie, aby operátory digitálnych platforiem, ktoré sú riadne zaregistrované a platia dane na Slovensku neboli znevýhodnení proti tým, ktorí zámerne presúvajú svoje zisky do daňových rajov.

Novinky platia od 1.januára tohto roka. Peter Kažimír však má oveľa väčšie plány. Časom chce zdaňovať príjmy aj spoločností ako Facebook, Google či Apple. Ako to však chce docieliť nijako nekonkretizoval.

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.