Projekt novej väznice dostal od analytikov zelenú

Projekt výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová je opodstatnený a predstavuje najlacnejší variant rozšírenia kapacity väzenských zariadení.

0
193
Bratislava / Slovensko / Projekt novej väznice dostal zelenú.
Bratislava / Slovensko / Projekt novej väznice dostal zelenú.

Bratislava / Slovensko Spôsob realizácie cez PPP je mierne výhodnejší ako výstavba verejným sektorom. Vyplýva to z analýzy Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR. Projekt chce formou verejno-súkromného partnerstva (PPP) realizovať rezort spravodlivosti.

V súčasnosti chýba vo väzenských zariadeniach 2 000 miest

Významný vplyv na ich počet má záväzok Slovenska zväčšiť priestor na jedného väzňa o 0,5 m2, čo znižuje kapacitu existujúcich zariadení o 1 320 miest (12 %).  Na základe prognózy Zboru väzenskej a justičnej stráže a Útvaru hodnoty za peniaze na MF SR sa dá očakávať, že kapacity budú chýbať aj v budúcnosti.

Výraznejší nárast odsúdených v najbližších rokoch spôsobí návrat Slovákov väznených v zahraničí, ktorých po zmene legislatívy bude nutné na žiadosť členského štátu umiestniť do výkonu trestu na Slovensku. Nedostatok miest by pretrvával aj pri prípadnom znížení miery kriminality, ktoré je možné predpokladať vplyvom starnutia našej populácie.

Ak sa kriminalita jednotlivých vekových skupín nezmení, počet odsúdených bude klesať v priemere o 0,9 % ročne (potreba 356 miest v roku 2035). Ak ale ostane celková miera kriminality v spoločnosti rovnaká, očakávaný počet odsúdených bude do roku 2035 klesať desaťkrát pomalšie (potreba 1 956 miest v roku 2035).

Viac ako 800 miest

Projekt predpokladá vybudovanie 832 nových miest pre odsúdených pri investičných nákladoch 58 mil. eur. Zvolená alternatíva riešenia nedostatočnej kapacity väzenských zariadení minimalizuje náklady štátu. Nákladovo najefektívnejší je minimálny variant, ktorý zahŕňa výstavbu väznice bez detenčného centra pre odsúdených so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením (celkové náklady na výstavbu a prevádzku počas 20 rokov sú 306 tis. eur/miesto).

Ďalšie posúdené varianty, ktoré  uvažovali s výstavbou väznice aj s detenčným centrom, sú nákladovo menej efektívne (394 tis. eur/miesto).

PPP projekt

Financovanie formou PPP je výhodnejšie ako dlhové financovanie štátom, ak sa naplní predpoklad, že súkromný investor ušetrí aspoň 5 % na výstavbe a 10 % na prevádzke oproti odhadovaným nákladom pri výstavbe štátom.

Pre minimalizáciu rizika, že investor bude znižovať náklady znižovaním kvality a štandardov, je potrebné stanoviť záväzné ukazovatele kvality (napr. ohľadom energetickej efektívnosti  – nízkoenergetická stavba – či iných certifikácií budovy), ktoré bude investor musieť dodržať. To by malo zabrániť postaveniu budovy z menej kvalitných materiálov, čo by si v budúcnosti vyžiadalo nákladnejšie rekonštrukcie.

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.