O2 v roku 2017 s nárastom zákazníkov aj tržieb

O2 vykázalo aj v minulom roku rastúce finančné a prevádzkové ukazovatele. Počet zákazníkov na konci roka 2017 dosiahol už takmer 1,94 mil.

0
219
Bratislava / Slovensko / O2 zverejnilo hospodárske výsledky za rok 2017.
Bratislava / Slovensko / O2 zverejnilo hospodárske výsledky za rok 2017.

Bratislava / Slovensko Výnosy medziročne stúpli o 7,3 % na takmer 270 mil. eur. Ich najrýchlejšie rastúcou zložkou sú výnosy z dátovej prevádzky, ktorých medziročná zmena dosiahla takmer 27 % nárast. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBITDA) predstavoval vlani hodnotu takmer 94 mil. eur.

„Rok 2017 môžeme na základe čísel zhodnotiť ako úspešný a rastový, aj napriek náročnej implementácii roamingovej regulácie. Jej vplyv na hospodárenie spoločnosti sa nám však podarilo eliminovať vyváženým mixom nových produktov, zmenami v doterajšom portfóliu ako aj rastom zákazníckej bázy. Aj preto môžem skonštatovať, že 11. rok pôsobenia O2 na trhu bol skutočne silným a bohatým rokom na udalosti,“ uviedol Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovakia.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Počet zákazníkov sa oproti roku 2016 zvýšil o 2,3 % na 1,937 mil. Najvýraznejšie rástol počet zákazníkov platiacich na základe faktúry, ktorých podiel na celkovej zákazníckej báze vzrástol
na 59 %.

„Nárast zákazníkov s platbou na faktúru je výsledkom mimoriadne úspešného programu O2 Paušál, ktorý neustále zvýhodňujeme,“ doplnil Peter Gažík. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol v minulom roku u zákazníkov platiacich na základe faktúry 12,9 eur a u zákazníkov s predplatenou kartou 5,5 eur.

Pridaj komentár