Prvá investícia z revolvovaných prostriedkov programu JEREMIE

Slovensko investuje do novej iniciatívy pod názvom Stredoeurópsky fond fondov - CEFoF, ktorý bude riadiť Európsky investičný fond (EIF).

0
187
Bratislava / Slovensko / Prvá investícia z revolvovaných prostriedkov programu JEREMIE.
Bratislava / Slovensko / Prvá investícia z revolvovaných prostriedkov programu JEREMIE.

Bratislava / Slovensko Slovenskú republiku bude ako investor zastupovať SZRB Asset Management, prostredníctvom ktorého sa vloží do CEFoF príspevok vo výške 10 mil. eur.

Príspevok do CEFoF bude financovaný predovšetkým z revolvovaných prostriedkov programu JEREMIE. Ide o prvé opätovné využitie prostriedkov na finančné nástroje z programového obdobia 2007-2013, ktoré už boli raz použité na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a vrátili sa.

„Napriek lepšej situácii na finančných trhoch v poslednom čase, je prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky naďalej obmedzený. To sa týka predovšetkým prístupu k rizikovému kapitálu, ktorý je nevyhnutný pre rast podnikov. A to je presne cieľ tejto iniciatívy: sprístupniť kapitálové financovanie pre rast slovenských malých a stredných podnikov. Som rada, že práve toto je prvou investíciou z finančných nástrojov, ktoré už boli raz použité na podporu malých a stredných podnikov a vrátili sa,“ vyhlásila štátna tajomníčka MF SR Dana Meager.

Spoločnosť SZRB Asset Management, a.s. bola založená ako iniciatíva, ktorej hlavným cieľom je podporovať národné investičné priority prostredníctvom finančných nástrojov financovaných z eurofondov resp. verejných zdrojov v programovom období 2014 – 2020. Okrem toho SZRB Asset Management úspešne dokončila implementáciu programu JEREMIE, vďaka čomu sa do konca roka 2016 vytvorilo portfólio nových úverov a investícií pre malé a stredné podniky vo výške 330 mil. eur.

CEFoF predstavuje novú príležitosť na financovanie rastu pre ambiciózne malé a stredné podniky z regiónu strednej Európy, predovšetkým z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Celkovo má projekt mobilizovať minimálne okolo 160 mil. eur kapitálových investícií pre malé a stredné podniky a podniky so strednou kapitalizáciou s potenciálom rastu v piatich krajinách ako aj dodatočné investície v širokom regióne.

Cieľom CEFoF je nielen zvýšiť úroveň kapitálových investícií pre malé a stredné podniky v regióne, ale aj vytvoriť zdravú trhovú infraštruktúru pre rizikové financovanie, zaviesť najlepšie trhové štandardy pre kapitálové investície v podnikoch, prilákať inštitucionálnych investorov a manažérov fondov do strednej Európy.

Okrem štátov do projektu vstupujú ako investori aj EIF, ktorý financuje 40 % z celkovej alokácie 80,3 mil. eur a Medzinárodná investičná banka s alokáciou 10 mil. eur.
CEFoF vzniká na základe modelu z pobaltských krajín, kde veľmi úspešne funguje Baltický inovačný fond. Otvorený je pre existujúcich ako aj nových manažérov fondov.

 

Pridaj komentár