Štátny rozpočet v januári s prebytkom 146 mil. eur

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 18,3 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 1,7 %.

0
219
Bratislava / Slovensko / Štátny rozpočet v januári s prebytkom 146 mil. eur
Bratislava / Slovensko / Štátny rozpočet v januári s prebytkom 146 mil. eur

Bratislava / Slovensko Naopak výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 36,2 mil. eur (-3,7 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu januára 2018 prebytok vo výške 146,9 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie prebytku štátneho rozpočtu o 54,5 mil. eur.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 24 mil. eur (+2,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 59,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,5 mil. eur. Naopak negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov a pri spotrebných daniach.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 2,3 mil. eur (-4,6 %). Naopak kapitálové príjmy sú medziročne vyššie o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 38,2 mil. eur (-18,4 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 27,6 mil. eur s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 5,4 mil. eur.

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 25,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 5,9 mil. eur (-0,9 %).

Pridaj komentár