Bratislava / Slovensko / Slováci darovali na daniach takmer 64 miliónov eur.
Bratislava / Slovensko / Slováci darovali na daniach takmer 64 miliónov eur.

Bratislava / Slovensko Podporiť činnosť týchto subjektov sa v roku 2017 rozhodlo viac ako 800 tisíc daňovníkov. Vyplýva to z výsledkov spracovania daní za rok 2017. Celkovo daňovníci darovali o 2 milióny eur viac ako rok predtým.

Možnosť poukázať 2% z podielu zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely využili daňovníci aj v roku 2017. Tisícky neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií má už na svojich účtoch takmer 64 miliónov eur.

Vyplýva to z 801 718 vyhlásení, ktoré za uplynulý rok spracovala finančná správa. Ide o peniaze, ktoré sa prijímateľom z neziskového sektora rozhodli poukázať občania – zamestnanci v podaných vyhláseniach za rok 2016, alebo daňovníci v daňových priznaniach podaných k dani z príjmov za rok 2016. Dokopy ide až o 2 milióny vyššiu sumu ako za rok 2016.

Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov každoročne rastú práve vďaka zvyšujúcemu sa počtu daňovníkov, ktorí chcú svoje 2 % z dane z príjmov darovať.

V roku 2016 využilo právo použiť určitú časť zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely 740 199 daňovníkov, v roku 2017 ich bolo o 61 519 viac.

Kompletné vyhodnotenie spracovania daní zverejňuje finančná správa vždy do konca januára. Počas januára zároveň zasiela finančná správa neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi.

Súhlas daňovníka umožňuje finančnej správe oznámiť jeho základné údaje bez výšky darovanej sumy.

Slováci v minulom roku darovali takmer 64 miliónov eur zo svojich daní:

Rok Počet FO,

ktoré poukázali podiel zaplatenej dane

Počet PO,

ktoré poukázali podiel zaplatenej dane

Suma poukázaná

FO

Suma poukázaná

PO

Celková suma podielov zaplatenej dane v roku
2015 628 502 51 377 24 404 32 537 56 941
2016 686 157 54 042 27 175 34 456 61 631
2017 743 269 58 449 30 173 33 256 63 429

 

Pridaj komentár