6.9 C
Bratislava, Slovakia
utorok, december 12, 2017

Financie

Rubrika financie - denne aktualizované spravodajstvo z ekonomiky a sveta financií. Všetko čo sa deje vo svete peňazí, firiem, ekonomiky a financií. Spravodajstvo a hospodárske výsledky.

Najnovšie správy a novinky z  ekonomiky a financií. Všetky informácie o dianí vo svete peňazí, ekonomiky a financií vždy na jednom mieste.

Sledujte tie najnovšie správy týkajúce sa témy financií, ekonomiky a peňazí aj cez RSS.


RSS - rubrika financie RSS - všetky články

Pri platení daní zaplače nejedno slovenské srdce. A vyhýbanie sa plateniu daní je priam národným športom. V prípade niektorých spoločností dokonca aj nadnárodným. Podobne je na tom americká spoločnosť Apple, ktorá v EÚ dane platí v Írsku. Írsko poskytovalo americkej spoločnosti daňové úľavy čo sa nepáčilo Európskej komisii. Európska komisia preto vyzvala Írsko aby...
Pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu určil, že pre slovenské domácnosti sa v roku 2018 zvýši koncová cena elektriny priemerne o 2,71 %.  Pri plyne to bude pre domácnosti celoslovenský nárast ceny priemerne o 0,38%, cena za dodávku tepla domácnostiam sa zvýši priemerne o 1%, vodné a stočné...
Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 47. týždni 2017 v porovnaní s cenami v 46. týždni 2017 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny LPG a CNG sa nezmenili. V 47. týždni 2017 v porovnaní so 46. týždňom 2017 sa znížili ceny...
Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 14,3 %, dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,7 %, ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 10 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových...
Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 46. týždni 2017 v porovnaní s cenami v 45. týždni 2017 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny LPG a CNG sa nezmenili. V 46. týždni 2017 v porovnaní so 45. týždňom 2017 sa zvýšili ceny...
Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 45. týždni 2017 v porovnaní s cenami v 44. týždni 2017 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili. V 45. týždni 2017 v porovnaní so 44. týždňom 2017 sa zvýšili ceny natural...
Zvýšenie cien potravín o 1,1 % ovplyvnili vyššie ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 6,8 %; olejov a tukov o 3,4 %, mlieka, syrov a vajec o 1,4 %, cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 1 %, mäsa o 0,9 %, rýb o 0,6 %, chleba a obilnín o 0,5 %. Klesli ceny ovocia o 4 %. Vzrástli ceny nealkoholických nápojov o 0,5 % (zvýšili sa ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 1,3 %, klesli ceny kávy,...
V októbri 2017 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,7 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,5 % a čistá inflácia hodnotu 1,4 %. Čo je inflácia? Inflácia označuje v národnom hospodárstve všeobecný nárast cien ekonomických statkov, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí. Inflácia v praxi je prejavom ekonomickej nerovnováhy a znamená, že...
Zamestnanosť V septembri 2017 v porovnaní so septembrom 2016 vzrástla zamestnanosť v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 %, stavebníctve o 5,1 %, priemysle a v doprave a skladovaní zhodne o 3,1 %, veľkoobchode o 2,9 %, maloobchode o 2,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 1,7 % a v ubytovaní o 1,2 %. Znížila sa len vo vybraných trhových službách o 0,8 %. V priemere za deväť mesiacov roku 2017 v porovnaní...
Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 44. týždni 2017 v porovnaní s cenami v 43. týždni 2017 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG, motorovej nafty a CNG. V 44. týždni 2017 v porovnaní so 43. týždňom 2017 sa zvýšili ceny natural 95 oktánového benzínu...